Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny | 7 stycznia 2022

fot. P. Górecki