Odpust ku czci Świętego Bartłomieja Apostoła | 24 sierpnia 2023 r.

24 sierpnia, 20231 MinutaW Aktualności

“Dzisiaj w to święto przychodzimy przed św. Bartłomieja, bo to jest nasz niedzicki wzór”. Tymi słowami swoje odpustowe kazanie rozpoczął ks. Wojciech Węgrzyniak, który wraz z księżmi Rafałem Jurczasiakiem, Arturem Gadochą – pracującymi w naszym dekanacie oraz ks. Jozefem Palubą, wikariuszem biskupim w ordynariacie polowym na Słowacji, obchodzili w niedzickiej świątyni srebrny jubileusz kapłaństwa, oddając z innymi duchownymi i wiernymi cześć naszemu Patronowi.