Ogłoszenia na I-szą Niedzielę Adwentu | 2 grudnia 2023 r.

2 grudnia, 20234 MinutyW Ogłoszenia
 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny 2023/2024. Podejmowana tematyka to: „Eucharystia daje życie”, a hasłem tego roku będzie – „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.
  Niedzielna liturgia słowa oparta będzie o czytania z roku „B”, natomiast czytania codzienne w okresie „w ciągu roku” będą z roku II.
  Przypomnijmy również, że Adwent to okres przygotowujący do Bożego Narodzenia. Mimo, że dziś zwany jest radosnym okresem oczekiwania na Narodzenie Jezusa Chrystusa, to jednak warto zauważyć, że Kościół już od IV. wieku zachęcał w tym czasie do podejmowania postu i umartwienia, a także do częstego uczestnictwa we Mszy św.
  Nieszpory adwentowe o godz. 17:30.
  Roraty codziennie o godz. 6 00. Pół godziny wcześniej będą śpiewane godzinki. Po roratach dzieci zapraszamy do salki na słodką bułkę i kakao. Na Roraty bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich: dzieci wraz z dorosłymi. Chętne do pomocy mamy czy babcie serdecznie zapraszamy do salki. Natomiast chcemy zaznaczyć, że w taki sposób chcemy zatrzymać dzieci, by nie szły do szkoły przed godziną otwarcia szkoły. Jeśli ktoś przyjdzie wcześniej to znaczy, że nie był na roratach i prosimy nas nie obarczać odpowiedzialnością.
  Do nabycia wigilijne świece „Caritasu”. Jest to forma włączenia się w dobroczynne dzieło troski o tych, którym jest jeszcze trudniej w życiu.
  Dzisiaj po każdej Mszy św. Rada Parafialna rozprowadza opłatki, z których ofiary są przeznaczone na wynagrodzenie p. organisty, oraz można także uiścić inne składki.
  2. Kalendarz liturgiczny:
  – poniedziałek 4.12 – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
  – środa 6.12 – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, patrona dobroci
  – czwartek 7.12 – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pszczelarzy
  – sobota 9.12- w Maniowach odpust ku czci św. Mikołaja. Suma o godz. 11 00
  3. W piątek 8.12 będziemy przeżywać Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7:30 , 9:00 , 15:00 i 18:00, na Zamku o 10:15 . W czasie Mszy św. o godz. 18 00 zostaną poświęcone i rozdane medaliki dzieciom z kl. III. Bardzo prosimy dzieci, oraz ich rodziców o uczestnictwo w tej Mszy św.
  4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać 24. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Otaczamy ich modlitwą, ale i ofiarą zbieraną przez dzieci po każdej Mszy św.
  5. Mały Apostoł zaprasza na spotkanie w sobotę o godz. 15:30 .
  6. Grupa Młodzieżowa w piątek po Mszy św. wieczornej.
  7. Grupy dorosłych: a) Światło Słowa w poniedziałek, b) chór we wtorek c) Matki w Modlitwie w środę.
  8. Spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
  9. W minionym tygodniu na została zbudowana wiata na deski w ogrodzie za wodą. Chętnych do pomocy przy ich przenoszeniu zapraszamy w poniedziałek.
  10. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza organizuje „Świąteczną Akcję Charytatywną dla Chorych Dzieci Naszej Gminy”. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie można nabyć piękną kartkę i w ten sposób wesprzeć potrzebujące dzieci.
  11. Zachęcamy do lektury czasopism: Gość Niedzielny, Niedziela.