Pielgrzymka szlakiem sanktuariów maryjnych | Hiszpania, Andora, Francja

25 lutego, 20241 MinutaW Aktualności

Samolotowa pielgrzymka szlakiem sanktuariów maryjnych Hiszpanii, Andory i Francji. 

TERMIN: 20 – 27 września 2024 r. 

Zapisy u księdza Andrzeja.

PROGRAM DO POBRANIA