Aktualności

Podziękowania

Niedziela, 5 września 2021 10:18

Drodzy Parafianie! Przyjmijcie z serca płynące podziękowania za pomoc i zorganizowanie: pożegnania księdza Bartłomieja, Odpustu z Jubileuszem i Dożynek połączonych z powitaniem nowego wikariusza księdza Andrzeja.

Szczególne podziękowania:
 • panom Sołtysom z Radą Sołecką,
 • radzie Parafialnej z Niedzicy i Zamku;
 • Kołu Gospodyń Wiejskich,
 • Strażakom,
 • Kółku Rolniczemu,
 • Urbarowi,
 • Różom różańcowym,
 • Biorącym udział w Triduum,
 • Orkiestrze,
 • P. Kościelnemu i Organiście,
 • Ministrantom, lektorom,
 • Scholi,
 • Przygotowującym wieniec dożynkowy w Niedzicy i na Zamku. Tutaj szczególne podziękowanie od sołtysa z radą sołecką dla p. Ewy Strączek „za znaczący wkład w wykonanie wieńca”. Obydwa wieńce były przedstawione w Łapszance na dożynkach gminnych,
 • Niosącym ferertrony i chorągwie,
 • Dzieciom I Komunijnym i sypiącym kwiaty,
 • Dzwoniącym na dzwoneczkach,
 • Pomagającym przy grillu,
 • Przygotowującym poczęstunek w ogrodzie plebańskim i w strażnicy,
 • Pensjonatowi Hata, za przyjęcie kapłanów i zaproszonych gości,
 • Tym, którzy upiekli ciasto, przynieśli produkty do poczęstunku,
 • Ubranym w stroje regionalne przez te dni.

I wszystkim, którzy dobrym słowem, modlitwą, cierpieniem i taką cichą pomocą wsparli te wydarzenia. Bóg zapłać! Wszystkich Was polecamy Panu Bogu przez wstawiennictwo Św. Bartłomieja i Andrzeja, oraz patrona tego Roku Św. Józefa.