Umacnia i powoduje wzrostżycia nadprzyrodzonego:zamienia nas w żołnierzy Chrystusa

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:

głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
ściślej wszczepić w Chrystusa,
umocnić naszą więź z Kościołem,
włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Czas trwania przygotowania: trzy lata

Pierwszy rok przygotowania – VI klasa Szkoły Podstawowej
Drugi rok przygotowania – VII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie pierwszego roku przygotowania
Trzeci rok przygotowania – VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie drugiego roku przygotowania

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania:

  1. Obecność na spotkaniach oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej;
  2. I piątki miesiąca;
  3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
  4. Nabożeństwa Różańcowe w październiku, Roraty w okresie Adwentu, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w okresie Wielkiego Postu, Nabożeństwa Majowe;
  5. Znajomość Małego Katechizmu.