SAKRAMENTY

eucharystia

Umacnia i powoduje wzrostżycia nadprzyrodzonego:zamienia nas w żołnierzy Chrystusa

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się przez czynności liturgiczne.
Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantiatio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii św.:

pogłębia zjednoczenie z Panem,
gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich,
ponieważ zostają umocnione więzi miłości między przyjmującym komunię a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa.

I Komunia św. w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

Przygotowanie do I-szej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy szkolnej, konferencji dla rodziców oraz celebracji liturgicznych: wręczenie różańców, wręczenie medalików, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wręczenie modlitewników.

Termin I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Pierwsza niedziela maja (7 maja 2023 | g. 11.30)Rocznica I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Druga niedziela maja (14 maja 2023 | g. 11.30)