Galeria

Odpust ku czci św. Bartłomieja apostoła w Niedzicy

Sumę odpustową odprawiał nowy wikariusz ks. Łukasz Jachymiak