Galeria

Dożynki

W niedzielę 7 września przy kaplicy Św. Rozalii dziękowaliśmy za tegoroczne plony.