SAKRAMENTY

małżeństwo

Doskonali miłość ludzką małżonków i daje im łaski,by uświęcali się w drodze ku życiu Bożemu

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zostało ustanowione przez Stwórcę i kieruje się własnymi prawami.

Skutki małżeństwa:

między małżonkami rodzi się wieczysty i wyłączny węzeł, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane,
małżonkowie otrzymują łaskę właściwą sakramentowi przez którą:

    • zostają przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności,
    • wzmacnia się ich nierozwiązywalna jedność
    • wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa;

małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ślub w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy krok po kroku:

Etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa – schemat.
źródło: wdr.diecezja.pl

1. Spotkanie w kancelarii parafialnej
Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu oraz zarezerwowana świątynia w której odbędzie się ceremonia zaślubin.

2. Kurs przedmałżeński
Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński 3–12 miesięcy przed ślubem. Kursy przedmałżeńskie, odbywają się w niektórych parafiach naszej Archidiecezji.

3. Wizyta w poradni rodzinnej
Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Należy skorzystać z poradni na terenie archidiecezji.

4. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
Protokół przedślubny spisuje się na trzy miesiące przed ślubem w terminie wcześniej ustalonym z księżmi pracującymi w parafii. Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

Dowody osobiste,
Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa),
3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu! W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
Indeks (świadectwo) ukończenia katechizacji,
Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

5. Spowiedź przedślubna
W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Zapowiedzi
Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

7. Spotkanie z duszpasterzem
Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa.