Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 7 marca 2021 07:50

 1. Msze św.:o godz. 7:30 w języku słowackim, o 9:00 dla dzieci i młodzieży, o 10:15 w Niedzicy-Zamku, suma o godz. 11:30 i wieczorem o godz. 18:00.
  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15:00. Na Zamku bezpośrednio po Mszy św.
  Droga Krzyżowa w piątek: o godz. 6:30, o 15:00 dla dzieci szkolnych, o 17:00 dla młodzieży i dorosłych a o 17:30 Msza Św. Na Zamku o 18:30 Droga Krzyżowa i potem Msza św.
  Dzisiaj po każdej Mszy św. zbieramy ofiary do puszek na dokończenie budowy Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Bóg zapłać.
  Zgodnie z ostatnimi zaleceniami w kościele może być 1 osoba na 15m2. Wierni muszą zachowywać dystans społeczny w środku i na zewnątrz. Warunkiem koniecznym jest również przebywanie w maseczce zakrywającej nos i usta - w kościele i na zewnątrz, oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do kościoła. Zachęcamy, szczególnie starszych, do uczestnictwa we Mszy św. poprzez przekaz TV, radiowy czy internetowy.
  W Czechach zmarła śp. Anna Pojedyniec z domu Kapołka. Msza św. żałobna w naszym kościele będzie w środę o godz. 9:00.
 2. We wtorek zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Św. Józefa. Na Mszę św. i spotkanie zapraszamy również uczniów kl. VIII.
 3. W sobotę będziemy gościć w naszej parafii siostrę Miriam z Medugoria. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie.
 4. W minioną niedzielę na pomoc misjonarzom Ad Gentes zebraliśmy 1200 zł. Bóg zapłać!
 5. Zachęcamy do lektury czasopism: Gość Niedzielny, Niedziela, Rycerz Niepokalanej.
 6. Ogłoszenie Urzędu Gminy: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod nr tel. 18 265-39-94. Istnieje możliwość zawarcia umowy jednorazowej, na czas nieokreślony oraz ryczałtowej na opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Wniosek można złożyć osobiście, przekazać kierowcy samochodu asenizacyjnego, pocztą tradycyjną, bądź przesłać skan wniosku pocztą elektroniczną na adres bok@ppkpodhale.pl.
Ks. Józef Bednarczyk, proboszcz