Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 11 kwietnia 2021 09:47

  1. Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.
    W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
    Msze św.:o godz. 7:30 w języku słowackim, o 9:00 dla dzieci i młodzieży, o 10:15 w Niedzicy-Zamku,suma o godz. 11:30 i wieczorem o godz. 19:00. O godz. 18:30 zapraszamy na Nieszpory połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
    Dzisiaj rozpoczynamy także 77. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.
  2. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami w kościele może być 1 osoba na 20 m2. Wierni muszą zachowywać dystans społeczny w środku i na zewnątrz. Warunkiem koniecznym jest również przebywanie w maseczce zakrywającej nos i usta - w kościele i na zewnątrz, oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do kościoła. Zachęcamy, szczególnie starszych, do uczestnictwa we Mszy św. poprzez przekaz TV, radiowy czy internetowy.
  3. Zachęcamy do lektury czasopism: Gość Niedzielny, Niedziela.
Ks. Józef Bednarczyk, proboszcz