Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie: X Niedziela zwykła

Niedziela, 6 czerwca 2021 08:44

 1. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych parafian i gości uczestniczących w dzisiejszej Mszy św. w Oktawie Bożego Ciała. Procesja po Mszy św. na Zamku i po sumie.
  Przypominamy, że Msze św. odprawiamy w naszej parafii o godz. 7:30 w języku słowackim, 9:00 dla dzieci i młodzieży, o 10:15 w Niedzicy-Zamku, 11:30 suma i wieczorem o 19:00. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 18:30.
  Trwa oktawa Bożego Ciała. Każdego dnia o godz. 18:30 nabożeństwo czerwcowe z procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na zakończenie oktawy w czwartek poświęcenie wianków i ziół.
  Zgodnie z ostatnimi zaleceniami w kościele może być 1 osoba na 15m2. Można także uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła. Trzeba pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu społecznego i dezynfekcji rąk. Zachęcamy, szczególnie starszych, do uczestnictwa we Mszy św. poprzez przekaz TV, radiowy czy internetowy.
  W poniedziałek o godz. 8:00 Msza św. pogrzebowa śp. Anny Wysokińskiej z d. Kowalczyk, natomiast o godz. 15:00 na Zamku pogrzeb śp. Jana Florka. Godzinę wcześniej różaniec przy trumnie.
 2. Kalendarz liturgiczny:
  - poniedziałek 7.06 - wspomnienie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, kapłanów i męczenników
  - wtorek8.06 - wspomnienie św. Jadwigi, królowej
  - piątek 11.06 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpust w Łapszance – suma o godz. 11:00. Z racji Uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
  - sobota 12.06 - wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Odpust na Szlembarku – suma o godz. 11:00.
 3. W poniedziałek nasi ministranci, lektorzy i schola wyjeżdżają na pielgrzymkę z różnymi atrakcjami. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 7:00.
 4. W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze św. będą o godz. 7:00 i 19:00, na Zamku o godz. 8:00. Razem z biskupami ponowimy Akt oddania samych siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 5. W najbliższą niedzielę będziemy gościć ks. Marka Zołoteńkiego, proboszcza budującej się parafii w Wałbrzychu. Będzie głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na dokończenie budowy. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc!
 6. Bardzo dziękujemy za procesję Bożego Ciała. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by nasza uroczystość była taka piękna. Za przygotowanie ołtarzy, przystrojenie domów w całej parafii, strażakom ze sztandarami, komendantom, prezesom za waszą obecność, wszystkim niosącym chorągwie, feretrony, dzieciom sypiącym kwiaty, dzwoniącym na dzwoneczkach, dzieciom komunijnym w strojach, ministrantom, lektorom, kościelnym, organiście, ubranym w stroje regionalne, panu Markowi Cichoniowi za bezpłatny przewóz naszych parafian na Zamek, wszystkim bez wyjątku za udział, a także za dostosowanie się do zaleceń kwarantannowych. Niech Chrystus Eucharystyczny będzie dla was nagrodą. Bóg zapłać!
 7. Folia z sianokiszonki będzie zbierana we wtorek od 10 do 11 przy tartaku osobiście przez p. sołtysa. Folia ma być czysta – inaczej nie będzie odbierana.
 8. Zarząd Urbaruzaprasza na ogólne zebranie sprawozdawcze w najbliższą niedzielę (13.06) o godz. 14:00 w Domu Strażaka.
 9. Zachęcamy do lektury czasopism: Gość Niedzielny, Niedziela i Rycerz Niepokalanej.
 10. Nasi biskupi piszą: Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi. Oby te słowa stały się początkiem i naszego powrotu do Boga.
Ks. Józef Bednarczyk, proboszcz