POSŁUGI

pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. [KKK 1684]

Pogrzeb zmarłego z terenu naszej parafii:

W możliwie najszybszym terminie rodzina zmarłego ustala termin w kancelarii parafialnej:

Przychodząc do parafii należy zabrać ze sobą do wglądu akt zgonu zmarłego.
Po spotkaniu z Radą Parafialną należy przedłożyć dokument stwierdzający prawo do pochówku w danym grobie (po sprawdzeniu dokonywanych wpłat na cele parafii).