SAKRAMENTY

sakrament święceń

Uzdolnia szafarzy do przekazywaniażycia nadprzyrodzonego

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.
W naszej parafii modlimy się o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. wieczornej.
Z naszej parafii pochodzili następujący kapłani: