SAKRAMENTY

spowiedź święta

Przywraca nam życie nadprzyrodzone,
stracone poprzez grzech

Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę,
pojednanie z Kościołem,
darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne,
darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu,
pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa,
wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Ze spowiedzi w naszej parafii można skorzystać:

w tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.

przed I Piątkiem Miesiąca:

17.00-18.00 w kościele parafialnym
Poniedziałek • uczniowie szkoły podstawowej
Wtorek • młodzież szkół średnich
Środa, Czwartek, Piątek • dorośli

Pół godziny przed Mszą Św. w kaplicy św. Andrzeja Apostoła w Niedzicy – Zamku.