WSPÓLNOTY

Światło Słowa

Światło Słowa to wspólnota która powstała w grudniu 2022 roku. Pragnieniem naszym jest poznawanie i doświadczanie żywej obecności Boga w Słowie.

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. /J 1, 1-3/

Chcemy dawać świadectwo, że Bóg jest Bogiem żywym , który daje się poznać, chce być i jest obecny w naszym życiu.
Poprzez studium Słowa Bożego wiemy już na czyj obraz zostaliśmy stworzeni :

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.» /Rdz 1, 26/

Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. /Syr 17, 3/

A pragnieniem Boga jest: :

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie “BOGIEM Z NIMI”
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem. /Ap 21, 3-4, 7/

Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. /Syr 17, 3/

Wszystkich tych, którzy pragną poznawać prawdziwą wartość Pana Boga, poznać historię zbawienia, zapraszamy na nasze poniedziałkowe spotkania, będziemy wspólnie prosić Ducha Świętego, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał nam Ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego
samego.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
/Łk 11, 9-10/

Spotkania

Każdy poniedziałek spotykamy się na Mszy św. wieczornej a potem w salce parafialnej godzina 19.00 (w czasie letnim godz 19.45).
W czwarty poniedziałek miesiąca, po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na adorację z szatą Jezusa.

Odpowiedzialni:

Grzegorz i Beata Kowalczykowie