Ogłoszenia na Drugą Niedziedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego | 7 kwietnia 2024 r.

6 kwietnia, 20241 MinutyW Ogłoszenia
 1. Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.
  W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
  O godz. 1500 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia z Nieszporami.
  Dzisiaj rozpoczynamy także 80. Tydzień Miłosierdzia.
 2. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z marca. W czasie Mszy św. o godz. 1900 zapraszamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 3. W poniedziałek spotkanie uczniów kl. VIII, oraz wspólnoty Światło Słowa, w środę wspólnota Matki w Modlitwie, w sobotę Mały Apostoł i schola.
 4. Nasza parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży w terminie 1-6 lipca 2024 r. do Koszarawy. Szczegóły na stronie internetowej parafii w zakładce aktualności lub u Księdza Andrzeja. Serdecznie zapraszamy dzieci od I-szej klasy Szkoły Podstawowej.
 5. Naszą diecezję nawiedzają relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów. Dla naszego regionu spotkanie z tą rodziną odbędzie się w kościele Św. Jadwigi w Nowym Targu. Najważniejszy moment to Msza św. na rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 1800. Program całego czuwania jest wywieszony w gablocie ogłoszeń. Zachęcamy do skorzystania również z takiej możliwości spotkania.