WSPÓLNOTY

Rada parafialna

Duszpasterska Grupa Parafialna

1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.
/Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536/

Rada Parafialna w Niedzicy:

Rada Parafialna w Niedzicy została powołana na mocy dekretu kard. Franciszka Macharskiego i działa w takiej formie od roku 1983. Obecnie jest wybierana na okres 3-letniej kadencji w wyborach powszechnych i tajnych, przez mieszkańców Niedzicy i Niedzicy-Zamku. Na czele rady stoi każdorazowo ks. proboszcz sprawujący urząd w parafii, a wśród członków znajdują się: wikariusz, członkowie z urzędu, członkowie z nominacji oraz członkowie z wyboru. Spośród członków wybiera się również: z-cę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną.

Rada Parafialna jest organem pomocniczym i posiada jedynie głos doradczy, co do działań duszpasterskich oraz gospodarczych w parafii (kościele, kaplicy, cmentarzach parafialnych). Podejmuje decyzje wyłącznie w porozumieniu z księdzem proboszczem.

Obecnie Rada Parafialna liczy 15 osób, a swoją pracę wykonuje społecznie, zwracając się o pomoc w różnych wykonywanych zadaniach do parafian.

Kontakt z DRP:

 • osobiście w każdą III-cią niedzielę miesiąca w godz. 17.00 (zimą)/ 18.00 (latem) w salce parafialnej
 • poprzez adres e-mail: niedzicaparafia@gmail.com

Cele DRP:

 • współpraca duchownych i świeckich
 • pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii
 • koordynacja działań apostolskich
 • wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej
 • wyrażanie opinii w sprawach parafii
 • wskazywanie propozycji i wniosków dot. pracy parafialnej.

Członkowie DRP:

 • z urzędu
 • z mianowania proboszcza
 • z wyboru parafian