WSPÓLNOTY

Róże różańcowe

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.
/Jan Paweł II/

W 1998 r. w Niedzickiej parafii po latach przerwy  zostało reaktywowane Koło Żywego Różańca. Inicjatorem tego wydarzenia był ówczesny proboszcz niedzicki ksiądz Marian Wanat, wraz z księdzem wikariuszem Józefem Bednarczykiem ( od dnia 01.09.2013 r.  proboszczem  parafii niedzickiej). Wówczas to zostało założonych 17 (siedemnaście) Kół Żywego Różańca: 15 (piętnaście) Róż powstało w Niedzicy w tym jedna męska i 2 (dwie) w  Niedzicy – Zamek.

Każda Róża ma swojego opiekuna zwanego zelatorem. W pierwszym okresie działalności Koła wszystkie grupy liczyły po  15 członków. W 2002  Papież Jan Paweł II dodał do różańca  „Tajemnice światła”. 16 października tego samego roku w liście zatytułowanym Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) Ojciec św. ogłosił rok 2003 Rokiem Maryjnym, tłumacząc zarazem na czym polega mistyczny charakter różańca. W związku z dołączeniem tajemnic związanych z publiczną działalnością Jezusa, każda Róża powiększyła swój skład o dodatkowe 5 osób ( w sumie 20).

Róże Różańcowe stanowią grupę ludzi codziennie modlących się w niedzickiej parafii. Każdy jej członek odmawia jedną dziesiątkę różańca przewidzianą dla niego na dany miesiąc. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca. Przez cały miesiąc w wyznaczonym dla danej Róży dniu jej  członkowie  odmawiają różaniec przed wieczorną Mszą św., a w niedzielę zazwyczaj przed sumą.

Każda Róża ma swoje święto patronalne przypadające w wyznaczonym dniu w ciągu roku liturgicznego. Odprawiana jest wtedy msza święta za żyjących  i zmarłych członków Róży

Członkowie Róż biorą również udział w tzw. Jerychu Różańcowym (dwa razy w roku) w Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu, oraz w zjazdach  kół Żywego Różańca w Sanktuariach w Ludźmierzu i  w Krakowie – Łagiewnikach.

W miarę potrzeb i możliwości Róże wspomagają finansowo  kościół  i parafię,  np. przez zakup obrusów do świątyni, ornatów, alb i komży. Jedna z członkiń Róży Helena Szewczyk – Kamiła, ozdabia tradycyjnym haftem szaty liturgiczne.

opr. Z. Kuziel

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NIEDZICY:

 1. Róża – Matki Bożej Gromnicznej – zelatorka od  powstania Róży: Józefa Krzysiaczek.
 2. Róża – Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – zelatorka od powstania Róży: Maria Reściak.
 3. Róża – Matki Bożej Bolesnej – zelatorka od powstania Róży : Helena Florek.
 4. Róża – Matki Bożej Fatimskiej – Niedzica – Zamek – zelatorka od powstania Róży : Anna Janos, a obecnie Antonina Bogaczyk.
 5. Róża – Matki Bożej Łaskawej – zelatorka od powstania Róży: Antonina Błachut, a obecnie Magdalena Dwornicka.
 6. Róża – Matki Bożej Nieustającej Pomocy – zelatorka od powstania Róży: Helena Wiśniowska, wspomaga Genowefa Kopaczka.
 7. Róża – Matki Bożej Jaworzyńskiej – zelatorka od powstania Róży: Maria Piątek a obecnie Anna Grońska.
 8. Róża – Św. Anny – zelatorka od powstania Róży: Anna Chmiel.
 9. Róża – Św. Dominika – Niedzica – Zamek – zelatorka od powstania Róży: Anna Florek, a obecnie Maria Florek.
 10. Róża – Św. Maksymiliana – zelator od powstania Róży: Marian Pukański.
 11. Róża – Matki Bożej Ludźmierskiej –  zelatorka od  powstania Róży: Irena Grońska, a obecnie Marcelina Ciesielka.
 12. Róża –  Matki Bożej Wniebowziętej – zelatorka od powstania Róży: Helena Łopata.
 13. Róża – Ukoronowania Najświętszej Marii Panny – zelatorka od powstania Róży: Zofia Łopata.
 14. Róża – Matki Bożej Częstochowskiej pod opieka Aniołów Stróżów – zelatorka od powstania Róży:. Maria Wida.
 15. Róża – Matki Bożej Różańcowej – zelatorka od powstania Róży: Rozalia Niemiec, a obecnie p. Helena Szewczyk.
 16. Róża – św. Barbary (róża rodzinna) – zelatorka od powstania Róży: Maria Malec, wspomaga Ewa Jamróz.
 17. Róża – Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – zelatorka od powstania Róży: Irena Wójcik.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA 2023 R.

styczeń

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

luty

Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

marzec

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

kwiecień

O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

maj

Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

czerwiec

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

lipiec

O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

sierpień

Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

październik

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

listopad

Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

grudzień

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu: