WSPÓLNOTY

Matki w modlitwie

W naszej Parafii działają dwie grupy „Matek w Modlitwie”, które chcą wspólnotowo modlić się za swoje dzieci w różnym wieku i w różnych potrzebach.

Wspólnota Matek w Modlitwie w Niedzicy
Spotkania – środa, godz. 19.00 w salce parafialnej.
Odpowiedzialna: Agnieszka Kaszycki

Wspólnota Matek w Modlitwie w Niedzicy-Zamku
Spotkania – środa, godz. 18.00 w remizie OSP Niedzica-Zamek.
Odpowiedzialna: Magdalena Sulir

Zapraszamy na comiesięczną adorację w intencji dzieci po Mszy św. w każdą trzecią środę miesiąca.

Zapraszamy do włączenia się w to dzieło, które jednoczy wspólny cel – troska o dzieci. Wspólna modlitwa jest źródłem siły i nadziei na rozwiązanie wielu problemów każdej matki.

Historia

Ruch Mothers Prayers (Matki w Modlitwie) powstał w Anglii w listopadzie 1995 roku, szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, docierając już do ponad 100 krajów i zyskując poparcie, pomoc i błogosławieństwo przywódców Kościołów chrześcijańskich wszystkich wyznań.
Na całym świecie działają tysiące grup należących do tego ruchu. Dwie babcie Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby zainicjowały ruch Mothers Prayers i modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób.
Na modlitwie rozeznały, że powinny wszystkie swoje cierpienia i troski dotyczące dzieci ofiarować Bogu, ufając Jego słowom: „Proście, a otrzymacie”.
Poprzez tę obietnicę zrozumiały one, że Pan oczekuje ich zawierzenia, ażeby móc uleczyć ich cierpienia i zesłać błogosławieństwo i uzdrowienie na nie i na ich dzieci.
W ciągu tych lat było bardzo wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchiwane np. dzieci porzucające narkotyki, powroty dzieci do domu po wielu latach nieobecności, poprawy zdrowia dzieci oraz ich relacji z otoczeniem (w rodzinie i w szkole).
Również matki doświadczały wielu błogosławieństw i wielkiego pokoju.

Nasza modlitwa

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako matki pragnące, abyś pobłogosławił nasze dzieci i wszystkie dzieci na całym świecie.

Dziękujemy Ci za nasze dzieci. Są one dla nas drogocennym darem. Dopomóż nam, Panie, zawsze o tym pamiętać, a szczególnie wtedy, kiedy są w potrzebie.

Panie, żyją one w trudnym świecie, w świecie, który nie zawsze Ciebie uznaje, w świecie, który często ich wyśmiewa, kiedy przyznają się do wiary w Ciebie. Daj im siłę, Panie.

Daj nam poznać, że Ty zawsze jesteś z nami, dzieląc nasze radości i smutki, łącząc się z nami, kiedy się śmiejemy i kiedy płaczemy w bólu.

Daj nam, prosimy, wszelkie łaski, jakich potrzebujemy, żeby wypełnić Twój zamysł wobec naszego życia, a także żeby dobrze wypełniać nasze rodzinne obowiązki. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Możesz wszystko zmieniać.

Dlatego zwracamy się do Ciebie z ufnością i miłością, wierząc, że wysłuchasz nasze modlitwy. Nie pozwól nam, Panie, nigdy zapomnieć o Twojej wielkiej miłości do nas i do naszych dzieci, ani o tym, że to Ty zachęcasz nas, żebyśmy przychodziły do Ciebie z naszymi problemami.

Amen.